Логика 6-8 год.

Важно е детето да придобива ежедневно нови знания и умения, да се чувства уверено и спокойно. 

Важно е тези знания да се затвърждават и разширяват, за да останат трайни. 

Най-важно е това да става по правилния начин –  с усмивка :)

 

Смарт Вибо съвети:   

 Личните странички са важна част от нашите материали. Попълването им с цветни рисунки на любимите неща на детето ще придаде на книжката характер и уникалност, ще му помогне да я почувства своя.  

 

 Използването на молив при решаването на заниманията е препоръчително. От една страна детето ще може да повтори задачките, които са го затруднили, а от друга ще се чувства спокойно, че може да се коригира при необходимост. Ще се научи да не се страхува от грешки, а с усмивка да приема всяко ново предизвикателство. 

 

 Заниманията са подредени по трудност. Изпълнението им поред ще допринесе за по-лесното усвояване.  

 

 Важно е за заниманията да се отдели достатъчно време, през което няма да се наложи на детето да прекъсне работата си. Препоръчително е заниманията да са редовни, но не по-дълги от 10-15 минути, така че детето да е максимално концентрирано, а не да изпълнява задачките механично. Желателно е да не оставя занимание решено наполовина. 

 

 Изберете удобно, подходящо пространство в добре подредена и осветена стая. Детето ще е по-съсредоточено в условията на ред, докато хаосът и шумът ще го разсейват. 

 

 За децата, които не могат все още да четат е добре сами да стигнат до извода какво се изисква в заниманието. Много добре да разгледат картинките и примера, ако е даден такъв. Особено за децата, на които им предстоят изпити или състезания ще е изключително полезно да успяват да извличат и анализират дадената информация. Вие след това им потвърдете условието на задачката, като го прочетете. 

 

 В случай, че задачка затруднява детето, нека я прескочи и се върне към нея в по-късен етап. Може да надникнете и в отговорите за справка, но нека не е преди детето да е пробвало само. 

 

 Не забравяйте да насърчавате и поощрявате детето, не пропускайте повод да го похвалите. Попълнете и сертификата в края на книжката, поднесете му го тържествено на заслужена церемония. Нека заедно го мотивираме за нови предизвикателства! 

 

 

Смарт Вибо указания:

 Трябва много внимателно да се разгледат и анализират всички картинки. Да се откриват характерни за тях признаци.

Ето и някои идеи:

за предмети: форма, размер, цвят, за какво се използва, от какво е направено, как е разположено ...

за храна: какъв тип е ( месо, млечен продукт, плод, зеленчук, ядки ), как е приготвена, какъв вкус има ( солено или сладко ) ...

за животни: къде живеят, с какво се хранят, как се размножават, какъв тип са : насекоми, птици, бозайници, влечуги ...

 

    За да открием излишната картинка в дадена група, трябва да намерим признак, който е общ само за три от картинките.

 

 

 

Нека разсъждаваме за дадения пример:

 - И четирите картинки не са на предмети, а на живи същества. Следователно признак : одушевено - неодушевено не можем да използваме.

 - Признак цвят, също не ни помага, тъй като всичките са различни цветове.

 - Признаци като форма и размер също не ни вършат работа...

Да ги разгледаме по-подробно: пеликанът, щраусът и пингвинът са птици ( макар, че не всичките летят ), имат пера и криле, два крака и снасят яйца и така се размножават. Еленът е бозайник, има козина и четири крака  . Това е и излишната картинка :)

 

 

 

  Когато подреждаме предмети по дадени правила е важно да започнем от предмета, чието място е дадено в условието:

 

Започваме с червеното моливче:

От условието, че двете къси моливчета са в двата края, следва че двете дълги са по средата. Червеното сме го поставили, тогава зеленото остава да е трето:

Зеленото е до синьото, следователно имаме:

И за жълтото остана да е първо:

 

Винаги трябва да се прави проверка!!! След като се подредят предметите, отново се прочита условието и се прави проверка дали подредбата отговаря на условието.

 

  При откриване на следваща картинка  внимателно трябва да се анализира как се променят дадените: дали променят мястото си или добавяме ( махаме ) елемент, цветовете също са много важни.

 

  при всяка следваща колба е добавен разтвор, следователно цялата редица е:

 

 

В примерите по-долу, освен редуване на фигури имаме и редуване на цветове. В първия ред фигурите и цветовете са равни, във втория обаче се редуват две фигури, а три цвята:

 

 

  При задачите с матрици е важно отново да се обърне внимание на всеки елемент.

 

В този случай във всеки ред и всяка колона всеки един отделен елемент ( лице, очи, нос, коса, уста) се среща веднъж, следователно търсената картинка е

 В дадения пример картинките от третата колона се образуват от съединяване на картинките от първа и втора колона, следователно липсващата картинка е:

 

  При възможност нека детето си визуализира задачката с прости рисунки, чертежи, таблици, така лесно може да си направи проверка на своите разсъждения:

 

  

 

Нека „разрежем“ тухлата, за да видим отговора 

 

 

Нека „подредим“ 5 момчета и добавим момичетата, между които са застанали:

 

 

За по-бърза работа вместо рисунки, може детето да използва букви или цифри. Например момчетата да са буква А, момичетата буква – Б, тогава редичката е:

 

 

 

 

Задачата може да се визуализира със следната таблица:

 

 

 

След попълването откриваме и верния отговор - Пепи:

 

 

Ако имате съвети, идеи или препоръки,

ако срещате затруднение с дадена задачка или

просто имате нужда да си пишете с приятел – не ни жалете,

всяко писмо е много важно и полезно за нас heart

lina@smartvibo.com