Наблюдателност и внимание 6-8 год.

Важно е детето да придобива ежедневно нови знания и умения, да се чувства уверено и спокойно. 

Важно е тези знания да се затвърждават и разширяват, за да останат трайни. 

Най-важно е това да става по правилния начин –  с усмивка :)

 

Смарт Вибо съвети:   

 Личните странички са важна част от нашите материали. Попълването им с цветни рисунки на любимите неща на детето ще придаде на книжката характер и уникалност, ще му помогне да я почувства своя.  

 

 Използването на молив при решаването на заниманията е препоръчително. От една страна детето ще може да повтори задачките, които са го затруднили, а от друга ще се чувства спокойно, че може да се коригира при необходимост. Ще се научи да не се страхува от грешки, а с усмивка да приема всяко ново предизвикателство. 

 

 Заниманията са подредени по трудност. Изпълнението им поред ще допринесе за по-лесното усвояване.  

 

 Важно е за заниманията да се отдели достатъчно време, през което няма да се наложи на детето да прекъсне работата си. Препоръчително е заниманията да са редовни, но не по-дълги от 10-15 минути, така че детето да е максимално концентрирано, а не да изпълнява задачките механично. Желателно е да не оставя занимание решено наполовина. 

 

 Изберете удобно, подходящо пространство в добре подредена и осветена стая. Детето ще е по-съсредоточено в условията на ред, докато хаосът и шумът ще го разсейват. 

 

 За децата, които не могат все още да четат е добре сами да стигнат до извода какво се изисква в заниманието. Много добре да разгледат картинките и примера, ако е даден такъв. Особено за децата, на които им предстоят изпити или състезания ще е изключително полезно да успяват да извличат и анализират дадената информация. Вие след това им потвърдете условието на задачката, като го прочетете. 

 

 В случай, че задачка затруднява детето, нека я прескочи и се върне към нея в по-късен етап. Може да надникнете и в отговорите за справка, но нека не е преди детето да е пробвало само. 

 

 Не забравяйте да насърчавате и поощрявате детето, не пропускайте повод да го похвалите. Попълнете и сертификата в края на книжката, поднесете му го тържествено на заслужена церемония. Нека заедно го мотивираме за нови предизвикателства! 

 

 

Смарт Вибо указания:

 

  Много е важно детето да е максимално концентрирано и внимателно да оглежда всяка картинка, без да пропуска и най-малките детайли – цветове, изпъкнали елементи…

 

  При откриване на разлики между две картинки е добре детето едновременно да приплъзва показалците си по двете картинки, за да фокусира вниманието си на конкретните части, които посочва.

 

 

 

  Сянка се получава когато непрозрачен предмет застане на пътя на светлината, а контур е очертанието на даден предмет.

Предметът, неговата сянка и контур имат еднакви очертания. При решаването на задачите внимателно трябва да се оглеждат всички изпъкнали елементи.

Ако детето се готви за изпити или състезания и трябва с бързина да се справя, съветваме да оглежда един по един елементите само на сенките ( сенките са едноцветни и няма да го разсейват ). Щом открие сянка с различен елемент, нека свери с картинката. Когато се увери, че това не е вярната сянка нека я задраска с моливчето и да продължи с друг елемент, с останалите сенки.

 

 

 

Ето и конкретен пример:

-Определяме изпъкналите елементи – хобот, опашка, крака и уши.

-Разглеждаме всички хоботи и виждаме, че в е) липсва едната пръска вода. Следователно е) не е верен отговор.

-Следват опашките – очевидно а) и д) са различни и зачеркваме и тях.

-При разглеждане на задните крака е видно, че б) отпада

-Останаха ни сенки в) и г). Разликата е в предния крак и така установяваме, че вярната сянка е в)

 

  Отражението ( в огледало или вода) е абсолютно същата картинка, само че противоположно обърната. При решаването на задачите внимателно трябва да се огледат всички елементи. Дори и най-малките елементи трябва да са напълно еднакви с тези на началната картинка . Единствената разлика - трябва да са обърнати в противоположната посока.

 


                                    

 

  Важно е да се отбелязват тези картинки, които сме преброили или отговорите, които сме отхвърлили. 

 

При броене на цветни картинки е по-видно ако се използват различни цветове или символи при отбелязване на вече преброените.

 

 

  Последователно  да се работи, за да няма пропуски. Ако са задачки с номерация се работи поред 1, 2, 3…, ако не от ляво надясно и от горе надолу.

 

 

  Методът на изключване е бърз и много ефикасен при решаване на голяма част от задачките.

 

 

В дадения пример най-лявото квадратче трябва да е зелено, след този извод отпадат цели четири възможности.

Сега ако погледнем, че най-долното квадратче трябва да е оранжево или най-горното дясно – синьо и отговорът е ясен – д)

 

 

Ако имате съвети, идеи или препоръки,

ако срещате затруднение с дадена задачка или

просто имате нужда да си пишете с приятел – не ни жалете,

всяко писмо е много важно и полезно за нас heart

lina@smartvibo.com