3D задачи 6-8 год.

Важно е детето да придобива ежедневно нови знания и умения, да се чувства уверено и спокойно. 

Важно е тези знания да се затвърждават и разширяват, за да останат трайни. 

Най-важно е това да става по правилния начин –  с усмивка :)

 

Смарт Вибо съвети:   

 Личните странички са важна част от нашите материали. Попълването им с цветни рисунки на любимите неща на детето ще придаде на книжката характер и уникалност, ще му помогне да я почувства своя.  

 

 Използването на молив при решаването на заниманията е препоръчително. От една страна детето ще може да повтори задачките, които са го затруднили, а от друга ще се чувства спокойно, че може да се коригира при необходимост. Ще се научи да не се страхува от грешки, а с усмивка да приема всяко ново предизвикателство. 

 

 Заниманията са подредени по трудност. Изпълнението им поред ще допринесе за по-лесното усвояване.  

 

 Важно е за заниманията да се отдели достатъчно време, през което няма да се наложи на детето да прекъсне работата си. Препоръчително е заниманията да са редовни, но не по-дълги от 10-15 минути, така че детето да е максимално концентрирано, а не да изпълнява задачките механично. Желателно е да не оставя занимание решено наполовина. 

 

 Изберете удобно, подходящо пространство в добре подредена и осветена стая. Детето ще е по-съсредоточено в условията на ред, докато хаосът и шумът ще го разсейват. 

 

 За децата, които не могат все още да четат е добре сами да стигнат до извода какво се изисква в заниманието. Много добре да разгледат картинките и примера, ако е даден такъв. Особено за децата, на които им предстоят изпити или състезания ще е изключително полезно да успяват да извличат и анализират дадената информация. Вие след това им потвърдете условието на задачката, като го прочетете. 

 

 В случай, че задачка затруднява детето, нека я прескочи и се върне към нея в по-късен етап. Може да надникнете и в отговорите за справка, но нека не е преди детето да е пробвало само. 

 

 Не забравяйте да насърчавате и поощрявате детето, не пропускайте повод да го похвалите. Попълнете и сертификата в края на книжката, поднесете му го тържествено на заслужена церемония. Нека заедно го мотивираме за нови предизвикателства! 

 

 

Смарт Вибо указания:

  Ако имате възможност преди да започне детето със задачките  нека поиграе малко с кубчета. Да нареди кубчета в различна форма, да преброи колко кубчета е използвало, да ги погледне от различни страни….

 

  На картинките не всички кубчета се виждат, част от тях трябва да си ги представим.

 

 За да преброим колко кубчета са използвани в дадена постройка е най-лесно мислено да ги разделим на редове.

В дадения случай имаме 3 реда:

На най-долния виждаме 5 кубчета, но имаме и 2 скрити ( сигурни сме, че са там, защото кубчетата на втория ред трябва да са поставени на тях)

На втория ред имаме 2 кубчета

На третия – едно или общо: 7 + 2 + 1 =10

 Повечето предмети имат различен изглед, погледнати от различни позиции.

 

 За да определим как изглеждат, мислено трябва да се прехвърлим на всяка позиция и да използваме дясната си ръка. На помощ ни идват и въпросите: Кое е най-дясното кубче? Кое кубче е до него? Има ли кубче над него? …

 

 

За достигане до верния отговор е важно да се обърне внимание на размера, формата, местоположението на триизмерните предмети и взаимовръзката между тях.

 

    

Така в дадения пример, погледната отгоре фигурата, ние ще виждаме само три кръга, тъй като оранжевият е най-голям и той ще скрие тези под него.

 

 

 

За да определим как изглежда дадената пирамида, погледната отгоре трябва да обърнем внимание на цвета на всеки ръб: околните ръбове са в следната последователност: син, жълт, зелен и червен, а основните – зелен, червен, син, жълт…

 

             

 Нека детето посочва докъде е стигнало, за да няма пропуски.

 

 

 

 Разгъвка е плоска фигура, от която чрез прегъване се получава обемна фигура. Основно за задачи сме използвали разгъвка на куб.

За откриване на верния отговор е важно  да се проследи как са ориентирани картинките ( буквите или цифрите) на всяка страна. В дадения случай жълтата и зелена стрелка са насочени една към друга, синята е към зелената, която сочи надясно…

 

 

 

Ако имате съвети, идеи или препоръки,

ако срещате затруднение с дадена задачка или

просто имате нужда да си пишете с приятел – не ни жалете,

всяко писмо е много важно и полезно за нас heart

lina@smartvibo.com