Забавна математика 6-8 год.

Важно е детето да придобива ежедневно нови знания и умения, да се чувства уверено и спокойно. 

Важно е тези знания да се затвърждават и разширяват, за да останат трайни. 

Най-важно е това да става по правилния начин –  с усмивка :)

 

Смарт Вибо съвети:   

 Личните странички са важна част от нашите материали. Попълването им с цветни рисунки на любимите неща на детето ще придаде на книжката характер и уникалност, ще му помогне да я почувства своя.  

 

 Използването на молив при решаването на заниманията е препоръчително. От една страна детето ще може да повтори задачките, които са го затруднили, а от друга ще се чувства спокойно, че може да се коригира при необходимост. Ще се научи да не се страхува от грешки, а с усмивка да приема всяко ново предизвикателство. 

 

 Заниманията са подредени по трудност. Изпълнението им поред ще допринесе за по-лесното усвояване.  

 

 Важно е за заниманията да се отдели достатъчно време, през което няма да се наложи на детето да прекъсне работата си. Препоръчително е заниманията да са редовни, но не по-дълги от 10-15 минути, така че детето да е максимално концентрирано, а не да изпълнява задачките механично. Желателно е да не оставя занимание решено наполовина. 

 

 Изберете удобно, подходящо пространство в добре подредена и осветена стая. Детето ще е по-съсредоточено в условията на ред, докато хаосът и шумът ще го разсейват. 

 

 За децата, които не могат все още да четат е добре сами да стигнат до извода какво се изисква в заниманието. Много добре да разгледат картинките и примера, ако е даден такъв. Особено за децата, на които им предстоят изпити или състезания ще е изключително полезно да успяват да извличат и анализират дадената информация. Вие след това им потвърдете условието на задачката, като го прочетете. 

 

 В случай, че задачка затруднява детето, нека я прескочи и се върне към нея в по-късен етап. Може да надникнете и в отговорите за справка, но нека не е преди детето да е пробвало само. 

 

 Не забравяйте да насърчавате и поощрявате детето, не пропускайте повод да го похвалите. Попълнете и сертификата в края на книжката, поднесете му го тържествено на заслужена церемония. Нека заедно го мотивираме за нови предизвикателства! 

 

Смарт Вибо указания: 

 Примерите винаги се решават от горе – надолу и от ляво – надясно

 

вярно           грешно       

 

вярно         грешно  

 

 

 Винаги се започва от пример, в който има само едно неизвестно.

В дадения ребус може да започнем с намиране на числата от жълтите квадратчета и да продължим със сините:

 

        

 

 В математическите верижки стрелките показват посоката на действие.

  се свежда до последователното решаване на примерите:

4+2 = _

6= _-3      и отговорът е:

 

 

 В математическите ребуси еднаквите картинки или букви заместват еднакви числа.

 

В дадената задачка трябва да работим в следната последователност:

-       От ред       откриваме, че   

 

-       Заместваме в първи ред     и получаваме    или  

 

-       Сега заместваме във втори ред  

 

-       Стигаме до търсения отговор  

 

 

 

В подобни задачки, ако детето не се сеща кое число отговаря на картинката, нека последователно замества с числата: 0, 1, 2, 3, 4….

 

Дадената задача се свежда до следните примери:

При заместване на втори ред в трети  откриваме, че:  

Сега заместваме в първи ред и получаваме, че:  

Остана да намерим само, че  

 

 Кантарът е в равновесие когато двете блюда са на еднаква височина. Това означава, че стоката отляво тежи колкото стоката или теглилките отдясно.

 Дадената задачка е равносилна с примера:  

 

Ако кантарът е в равновесие и добавим или махнем еднакви предмети или теглилки от двете блюда, той ще остане в равновесие

В дадения пример ако махнем карфиола от двете блюда ще получим:

 

 

Ако имате съвети, идеи или препоръки,

ако срещате затруднение с дадена задачка или

просто имате нужда да си пишете с приятел – не ни жалете,

всяко писмо е много важно и полезно за нас heart

lina@smartvibo.com